Birdlife Sverige

BirdLife Sverige är en rikstäckande ideell organisation med fokus på vilda fåglar. Vi främjar och stimulerar ett brett fågelintresse genom att erbjuda fågel- och naturupplevelser, samhörighet samt expertis om fågelskydd och fågelforskning. Detta möjliggörs genom att vi är Sveriges största samlade kompetens inom fåglar med omfattande lokalt, regionalt och nationellt arbete.

Vi är också en del av BirdLife International, världens största naturskyddsorganisation, och samarbetar över gränserna för fåglarnas skull. BirdLife Sverige är experter på fåglar och naturvård. Vi är demokratiska och inkluderande i vårt arbete för en ljus framtid för fåglar och människor där biologisk mångfald finns i väl fungerande livsmiljöer.

Insamlade medel

2023 (kr)

12 433 443

2022 (kr)

11 654 466

2021 (kr)

8 204 371

2020 (kr)

8 359 553

BG 900-5653
PG 900565-3
Besöksadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106
Postadress: 386 62 Mörbylånga

Flera medlemmar