Stiftelsen Rotarys Läkarbank

Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors Sweden är en stiftelse med länkar till Rotaryrörelsen i Sverige. Vi förbättrar efterfrågan, tillgång och kvalitét på hälso- och sjukvård, i nära samarbete med lokalsamhällen och hälsomyndigheter i våra verksamhetsområden. Människor som kan hålla sig friska kan förbättra sina egna liv!

Vi bidrar med barn- och mödravård, stödjer byar att förbättra vatten och sanitet samt stöttar kvinnor som kämpar för rätten att bestämma över sin egen hälsa. Svensk sjukvårdspersonal stöder förbättring på sjukhus och vårdcentraler. Rotary Doctors Swedens insatser leder till hållbara förändringar i människors liv.

Insamlade medel

2023 (kr)

8 246 000

2022 (kr)

8 163 000

2021 (kr)

5 218 000

Postadress: Bergmossevägen 6, 574 53 Holsbybrunn
BG: 900-4722

Flera medlemmar