Right Livelihood Award Stiftelsen

Right Livelihood Award Stiftelsen är en allmännyttig stiftelse. Den är politiskt och religiöst obunden och en unik plattform för hållbara lösningar och social förändring.

Right Livelihood är en stiftelse som sedan 1980 kämpat för fred, rättvisa och hållbarhet. Varje år delas Right Livelihood-priset ut för att uppmärksamma modiga människor och deras visionära insatser för en bättre värld.

Right Livelihoods arbete går bortom att dela ut priser. De erbjuder alla pristagare långvarigt stöd och särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet hotas. Right Livelihood ser till att pristagarnas arbete uppmärksammas världen över och bygger handlingskraftiga nätverk som leder förändring på global nivå.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

40 426 860

Insamlat under 2020 (KR)

29 582 200

Insamlat under 2019 (KR)

29 582 200

Insamlat under 2018 (KR)

18 321 774

Insamlat under 2017 (KR)

12 718 627

Insamlat under 2016 (KR)

14 953 000

Insamlat under 2015 (KR)

13 302 000

Insamlat under 2014 (KR)

8 739 359

Insamlat under 2013 (KR)

23 822 900

Insamlat under 2012 (KR)

5 695 942

PG: 900249-4
Stockholmsvägen 23, 122 62 Stockholm

Flera medlemmar