Blomsterfonden

I stället för en blomma … Med den tanken startade Blomsterfonden 1921. Blomsterslöseriet skulle upphöra vid begravningar, i stället kunde motsvarande summa doneras till fonden till förmån för hem och vård åt äldre.

Blomsterfonden finns kvar med samma syfte. I egenskap av ideell förening arbetar vi för att erbjuda äldre trygga hem och en guldkant på tillvaron. Det gör vi med hjälp av gåvor från allmänheten.

Blomsterfonden har fem områden med seniorboende samt tre vård- och omsorgsboenden och egen hemtjänst. Hos Blomsterfonden lever du ditt eget liv efter livets olika skeden, behov och livsstilar från 60 år och livet ut.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 646 000

Insamlat under 2021 (KR)

2 195 000

Insamlat under 2020 (KR)

1 854 000

BG: 902-5305
PG: 902530-5
Besöksadress: Ringvägen 105, 1 tr ned, 118 60 Stockholm
Postadress: Box 11091, 100 61 Stockholm

Flera medlemmar