Sparks Generation

Sparks hjälper unga att hitta sin grej och en meningsfull fritid! Genom digitala och sociala medier, ungdomsambassadörer och techplattformen sparksapp.se  hjälper vi unga i åldern 10-16 år att hitta sin grej och sedan matcha den med det lokala utbudet av aktiviteter. Vi tar bort barriärer och lyfter fram både nya, okända och kända aktiviteter oavsett om det är sport, programmering eller kultur. Det viktigaste är att målgruppen hittar något som passar just dem, får utvecklas och ha kul i gemenskap med andra.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

2 369 341

Insamlat under 2021 (KR)

2 369 341