Umeå Stadsmission

Umeå stadsmission är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån en kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor möjlighet att förbättra hela sin livssituation. Genom ett diakonalt arbete som bygger på professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stödja den enskilda människan att bygga upp en tro på sig själv, få tillit till sin egen förmåga och att bli delaktiga i samhället.

Våra grundverksamheter är i dagsläget:
Kumulus – stödsamtal och aktiviteter till barn och unga vars föräldrar är frihetsberövade
Skyddat boende – skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk
Öppet hus & kök – en mötesplats öppen för alla, med möjlighet till samtal och social samvaro men även strukturerad hjälp ut ur utsatthet. Här sker även hjälp för de som lever i matfattigdom.
Akutboendet – ett härbärge för hemlösa hemmahörande i Umeå kommun.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

6 815 586

Insamlat under 2021 (KR)

9 254 325

Kungsgatan 79, 903 30 Umeå
BG: 900-6628
Swish: 123 900 66 28