Uppsala Stadsmission

Uppsala stadsmission stödjer och hjälper människor i Uppsala som befinner sig i tuffa livssituationer. Det kan röra sig om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, kriminalitet eller arbetsträning.

Vi vilar på en kristen grund, startade 2006 och är en ideell förening sedan maj 2012.

Vi erbjuder öppna mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning och socialt företagande samt verksamhet för kvinnor. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter utifrån rådande behov och tillgängliga resurser.

Vi arbetar både långsiktligt och med akuta insatser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje, samt bli en del av samhället.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

15 760 169

Insamlat under 2021 (KR)

12 101 160

BG: 900-2825
PG: 900282-5
Besöksadress: Sysslomansgatan 8, 753 11 Uppsala