We Effect

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå.

Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Våra fokusområden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark. Vi vet att tillsammans hittar människor nya vägar ur fattigdomen och blir en stark röst i samhället. Därför stödjer We Effect människor att gå samman och få nya kunskaper. Resultatet blir att fler får ökade inkomster, mat på bordet och värdiga bostäder – och kan ta klivet ur fattigdomen.
Vi-effekten? När människor tillsammans hjälper sig själva.
Med lite hjälp från dig.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

61 974 580

Insamlat under 2021 (KR)

60 766 309

Insamlat under 2020 (KR)

62 068 668

PG: 901001-8
Besöksadress: Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm