We Effect

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå.

Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Våra fokusområden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark. Vi vet att tillsammans hittar människor nya vägar ur fattigdomen och blir en stark röst i samhället. Därför stödjer We Effect människor att gå samman och få nya kunskaper. Resultatet blir att fler får ökade inkomster, mat på bordet och värdiga bostäder – och kan ta klivet ur fattigdomen.
Vi-effekten? När människor tillsammans hjälper sig själva.
Med lite hjälp från dig.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

60 766 309

Insamlat under 2020 (KR)

62 068 668

Insamlat under 2019 (KR)

68 463 477

Insamlat under 2018 (KR)

68 904 357

Insamlat under 2017 (KR)

65 993 046

Insamlat under 2016 (KR)

73 990 000

Insamlat under 2015 (KR)

62 691 742

Insamlat under 2014 (KR)

56 433 578

Insamlat under 2013 (KR)

47 614 820

Insamlat under 2012 (KR)

45 092 224

Insamlat under 2011 (KR)

51 666 680

PG: 901001-8
Besöksadress: Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm

Flera medlemmar