Riksförbundet Unga Musikanter

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, är en ideell förening vars syfte är att med musiken som verktyg utveckla barn och unga till trygga, ansvarsfulla kulturutövare med ett starkt värdebaserat och demokratiskt ledarskap. Vi arbetar med att främja rätten till kultur för barn och unga, för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. RUM stärker samhällsutvecklingen genom att skapa bestående förändringar så att ungas perspektiv bereds plats i kulturlivet. RUM vill att alla barn ska få möta musiken som uttryckssätt redan som barn. Verksamhet bedrivs veckovis i våra ca 370 lokal föreningarna, på helger och lov sker större verksamhet i våra 25 distrikt eller nationellt. Vi erbjuder såväl musikalisk utbildning i form av workshops och kort kurser som förenings- och ledarskapsutbildningar. På nationell nivå har vi även blås- och stråklandslag och en stor festival, MusikRUM.

Insamlade medel

2023 (kr)

255 062

2022 (kr)

571 810

2021 (kr)

508 944

2020 (kr)

360 495

Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm