Human Bridge

Human Bridge är en biståndsorganisation som genom ett behovsanpassat materialbistånd vill utveckla och skapa en rättvisare global resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt.

Genom insamling, rekonditionering och leverans av utrangerad sjukvårdsutrustning, begagnade textilier samt förnödenheter skapas bättre förutsättningar för människor i utsatta länder.

Human Bridges verksamhet har sin grund i en människosyn med alla människors lika värde. Våra biståndsprojekt ser vi som samarbeten mellan oss och mottagaren. Vår önskan är att den lokala partnern är aktiv och medverkar i planeringen av insatsen. Projekten ska stödja människors möjlighet att växa som individer och att själva få bättre förutsättningar att skapa en fungerande tillvaro.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

13 835 814

Insamlat under 2021 (KR)

10 544 337

Insamlat under 2020 (KR)

7 292 508

Besöksadress: Bergmossevägen 6, Holsbybrunn
Postadress: Bergmossevägen 6, 574 53 HOLSBYBRUNN
BG: 900418-5
PG: 900-4185
802477-8238

Flera medlemmar