Läkare i Världen

Läkare i Världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård.

Vi bistår människor i Sverige och utomlands främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser. I Sverige driver vi en klinik där EU-migranter och papperslösa får gratis vård och stöd av våra läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, tolkar och advokater. Alla som arbetar på kliniken är volontärer.

Insamlade medel

Insamlat under 2023 (KR)

1 083 526

Insamlat under 2022 (KR)

1 044 154

Insamlat under 2021 (KR)

2 276 042

Insamlat under 2020 (KR)

1 442 667

BG: 900-1090
PG: 900109-0
Postadress: Box 39006, 100 54 Stockholm

Flera medlemmar