Oxfam

Oxfam Sverige är del av en global organisation av människor som varje dag kämpar för en jämlik och rättvis värld utan fattigdom, där allas lika värde och rättigheter respekteras och tillgodoses, och där människor kan påverka sina egna liv.

 Vi bekämpar den ojämlikhet som orsakar fattigdom och orättvisor, både akut och långsiktigt. Vi bidrar med ny kunskap genom världsledande forskning om vår tids stora frågor. Tillsammans med tusentals partners och allierade i över 80 länder är vi på plats i katastrofer och kriser, vi påverkar politiker och företag, och arbetar långsiktigt direkt med människor som berörs av fattigdom, ojämlikhet och orättvisa. Tillsammans för en jämlik framtid.

Insamlade medel

Insamlat under 2023 (KR)

58 284 445

Insamlat under 2022 (KR)

29 222 363

Insamlat under 2021 (KR)

50 601 773

Insamlat under 2020 (KR)

29 719 193

Insamlat under 2019 (KR)

30 492 427

Insamlat under 2018 (KR)

28 895 632

Insamlat under 2017 (KR)

33 162 000

Insamlat under 2016 (KR)

32 361 000

Insamlat under 2015 (KR)

40 223 118

BG: 900-37 24
PG: 900 372-4
Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 1, 118 63 Stockholm
Postadress: Magnus Ladulåsgatan 3, 118 63 Stockholm

Flera medlemmar