Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet arbetar för att fler ska få ett friskt liv med diabetes och på sikt en framtid utan sjukdomen.

Genom att sprida kunskap, förenkla i vardagen och stödja forskningen gör vi livet med diabetes så rättvist och förenklat som möjligt. Under alla faser och situationer i livet.
Vi stödjer svensk forskning som strävar efter att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. Tack vare gåvor och testamenten från privatpersoner och företag, delar vi varje år ut miljontals kronor till diabetesforskningen genom vår forskningsfond Diabetesfonden.

Diabetes

Diabetes är världens snabbast växande folksjukdom. Upp till en miljon svenskar lever med eller är i riskzonen att drabbas. Varje dag insjuknar två barn i typ 1-diabetes, en livshotande sjukdom man aldrig blir av med. Typ 1-diabetes kräver livslång behandling med insulin och kontroll av blodsocker. Typ 2-diabetes är en ärftlig sjukdom som ofta går att förebygga eller hantera med hjälp av kost och motion, men i många fall krävs medicinering.

Tack vare forskningen lever personer med diabetes längre än tidigare och drabbas mer sällan av komplikationer. Men fortfarande dör fem svenskar av diabetes varje dag och den förväntade livslängden för personer med diabetes är lägre än för övriga befolkningen. Din gåva till Svenska Diabetesförbundet kan ändra på detta!

Siffror och rapporter fram till och med 2022 gäller Svenska Diabetesförbundets forskningsfond Diabetesfonden.

Insamlade medel

2023 (kr)

18 919 221

2022 (kr)

15 715 682

2021 (kr)

46 227 944

2020 (kr)

37 482 063

BG: 900-7741
Besöksadress: Arenavägen 45, 17 tr
Postadress: Box 5098 121 16 Johanneshov

Flera medlemmar