Save the Orangutan

Föreningen Save the Orangutan är en välgörenhetsorganisation som har till syfte att verka för orangutangernas överlevnad och för bevarandet av deras livsmiljöer.

I detta ingår att arbeta för en hållbar utveckling, (miljömässigt, ekonomiskt och social), tillsammans med relevanta lokalbefolkningar. I föreningens uppgifter ingår att i Sverige sprida intresse och informera om problematiken kring orangutangerns överlevnad, detta genom till exempel föredrag, utställningar och via internet.

Insamlade medel

2023 (kr)

125 589

2022 (kr)

105 976

2021 (kr)

1 778 527

2020 (kr)

388 160

BG: 900-1421
PG: 900142-1
Husargatan 3, 4tr 211 28 Malmö

Logotyp stående 198x180

jpeg

Flera medlemmar