Save the Orangutan

Föreningen Save the Orangutan är en välgörenhetsorganisation som har till syfte att verka för orangutangernas överlevnad och för bevarandet av deras livsmiljöer.

I detta ingår att arbeta för en hållbar utveckling, (miljömässigt, ekonomiskt och social), tillsammans med relevanta lokalbefolkningar. I föreningens uppgifter ingår att i Sverige sprida intresse och informera om problematiken kring orangutangerns överlevnad, detta genom till exempel föredrag, utställningar och via internet.

Insamlade medel

Insamlat under 2020 (KR)

388 160

Insamlat under 2019 (KR)

204 160

Insamlat under 2018 (KR)

1 795 959

Insamlat under 2017 (KR)

1 844 000

Insamlat under 2016 (KR)

2 027 000

Insamlat under 2015 (KR)

1 733 000

Insamlat under 2014 (KR)

1 889 000

Insamlat under 2013 (KR)

2 015 345

Insamlat under 2012 (KR)

1 469 712

Insamlat under 2011 (KR)

1 880 456

BG: 900-1421
PG: 900142-1
Husargatan 3, 4tr 211 28 Malmö

Logotyp stående 198x180

jpeg