Save the Orangutan

Föreningen Save the Orangutan är en välgörenhetsorganisation som har till syfte att verka för orangutangernas överlevnad och för bevarandet av deras livsmiljöer.

I detta ingår att arbeta för en hållbar utveckling, (miljömässigt, ekonomiskt och social), tillsammans med relevanta lokalbefolkningar. I föreningens uppgifter ingår att i Sverige sprida intresse och informera om problematiken kring orangutangerns överlevnad, detta genom till exempel föredrag, utställningar och via internet.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

1 778 527

Insamlat under 2020 (KR)

388 160

Insamlat under 2019 (KR)

204 160

Insamlat under 2018 (KR)

1 795 959

Insamlat under 2017 (KR)

1 844 000

Insamlat under 2016 (KR)

2 027 000

Insamlat under 2015 (KR)

1 733 000

Insamlat under 2014 (KR)

1 889 000

Insamlat under 2013 (KR)

2 015 345

Insamlat under 2012 (KR)

1 469 712

Insamlat under 2011 (KR)

1 880 456

BG: 900-1421
PG: 900142-1
Husargatan 3, 4tr 211 28 Malmö

Logotyp stående 198x180

jpeg

Flera medlemmar