Prostatacancerförbundet

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje dag får 27 män prostatacancer och sammanlagt lever 110 000 män med diagnosen. Kunskapen om upptäckt och botemedel är otillräcklig.

Med bättre diagnos- och behandlingsmetoder kan många män slippa onödigt lidande och sänkt livskvalitet.

Intäkterna går till:

  • Forskning för nya behandlings- och diagnosmetoder
  • Opinionsbildning för kampen mot prostatacancer
  • Stipendier för kompetensutveckling

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

47 235 562

Insamlat under 2021 (KR)

21 377 123

Insamlat under 2020 (KR)

19 452 785