Terrafem

Terrafem är en riksorganisation som arbetar för kvinnors och flickor rätt till ett liv utan mäns våld samt att kvinnor och flickor att bli delaktiga, fria från diskriminering och kan påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen.

Terrafem ger stöd till flickor och kvinnor utsatta för våld i olika kulturella kontexter och dessa har tillgång till stödsamtal, information om deras rättigheter och juridisk rådgivning på sitt modersmål via Terrafems rikstäckande jourtelefon, 020521010, och Terrafems juristjour. Stödet och rådgivning ges på mer än 70 språk.

Terrafem bedriver ett tjejhus och en kvinnojour, skyddat boende riktat till unga myndiga kvinnor samt kvinnor och deras barn.

Terrafem erbjuder även genomgångslägenheter, där kvinnor och eventuella barn har möjlighet till ett mer stadigvarande boende under en begränsad period så att kvinnorna kan komma vidare i vänta att få deras ett nytt hem.

Terrafem har lokala föreningar i Eskilstuna, Göteborg, Stockholm, Skåne, Uppsala och Örebro.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

79 052

Insamlat under 2021 (KR)

323 914

BG: 901068-7
Swish: 1239010687
802409-1970
Ringvägen 100, Box 38121, 10064 Stockholm