Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som samlar personer som enas i sin beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till väpnade konflikter och legitimeringen av krig. IKFF verkar utifrån samma grundanalys sedan grundandet 1915; att militär nedrustning och kvinnors meningsfulla deltagande är avgörande för internationell fred och säkerhet.

IKFF är den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i omkring 50 länder, med huvudkontor i Genève och New York.

Insamlade medel

2023 (kr)

276 212

2022 (kr)

113 690

2021 (kr)

107 077

Norrtullsgatan 45, Stockholm
PG: 900777-4
Swish: 900 77 74