MAF Sweden

MAF – Mission Aviation Fellowship, är en flygorganisation, vars uppdrag är att flyga lätta flygplan i utvecklings-länder, så att folk i avlägsna områden kan få den hjälp de behöver.

Sedan 1945 har våra plan målmedvetet, år efter år, förmedlat hjälp och hopp till utsatta människor. Med vår kristna grundsyn som drivkraft blir vi dagligen påminda om den nytta och glädje våra plan förmedlar.

Var fjärde minut startar eller landar ett MAF-plan någonstans i världen. Dessa flygningar möjliggör ett ytterst viktigt arbete som genomförs av många utvecklings-, hjälp-, och missionsorganisationer, lokala församlingar och andra nationella grupper. Medicin, sjukvårds-team, ambulansflyg och katastrofhjälp når ut till många behövande.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

10 541 662

Insamlat under 2021 (KR)

9 251 571

Insamlat under 2020 (KR)

7 260 393

PG: 900-8913
Swish: 9008913
822001-7506

Flera medlemmar