Stiftelsen Läxhjälpen

Ökad chans att klara skolan minskar risken för utanförskap. Att växa upp i Sverige innebär goda förutsättningar för att lyckas med det mesta. Ändå finns det skolor där endast tre av tio elever kommer vidare till gymnasiet.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället.

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, med finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals universitets- och högskolestudenter. Läxhjälpen arbetar strukturerat och långsiktigt med ett tydligt mål – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

26 180 984

Insamlat under 2021 (KR)

13 731 701

Insamlat under 2020 (KR)

12 594 044

BG: 900-5554
Besöksadress: Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka

Flera medlemmar