Peace Parks Foundation Sweden

Konceptet ”peace parks” (fredsparker) är globalt och grunden lades på 1930-talet när världens första fredspark inrättades mellan Kanada och USA i Waterton Glacier International Peace Park.

1997 grundades Peace Parks Foundation av bl.a. Nelson Mandela och man beslöt att försöka introducera fredsparkskonceptet i tio länder i södra Afrika. Tanken är att utveckla naturskyddsområden och låta dem bli gränsöverskridande, d.v.s. inte bara skydda nationella naturresurser utan verka för internationellt samarbete för allas bästa. Man måste se bortom de politiska gränserna för att kunna skydda internationellt delade ekosystem. Utbildning inom viltvård och turistnäring är nyckelkomponenter för att kunna lägga grunden till en ekonomiskt hållbar utveckling för människorna i fredsparkerna och stor vikt läggs vid att uppmuntra samarbeten på nationell nivå (regeringar) och lokal nivå (samhällen, företag, ideella organisationer). Med väl fungerande fredsparker och samarbeten, uppnår man också fred och stabilitet i regionen.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

47 049 989

Insamlat under 2021 (KR)

56 244 297

Insamlat under 2020 (KR)

41 136 000

BG: 900-1587
PG: 900158-7
Besöksadress: Olof Palmes Gata 29, 111 22 Stockholm