Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolprojekt.

Visionen är ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad. Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och fram till hösten 2012 drevs akademin på ideell basis.

Varje år deltar 8 000 ungdomar aktivt i våra projekt och ledarskapsutbildningar, spridd över cirka 100 skolor i hela Sverige. Genom Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti når vi dessutom mångdubbelt fler.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

19 138 241

Insamlat under 2017 (KR)

5 309 106

Insamlat under 2016 (KR)

1 957 000

Insamlat under 2015 (KR)

2 705 048

BG: 900-4706
Besöksadress: Drottninggatan 120, 113 60 Stockholm
Postadress: Drottninggatan 120, 113 60 Stockholm

Flera medlemmar