Raoul Wallenberg Academy

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet.

Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Insamlade medel

Insamlat under 2023 (KR)

10 571 204

Insamlat under 2022 (KR)

12 768 590

Insamlat under 2021 (KR)

14 747 764

Insamlat under 2020 (KR)

11 573 517

BG: 900-4706
Besöksadress: Drottninggatan 120, 113 60 Stockholm
Postadress: Drottninggatan 120, 113 60 Stockholm

Flera medlemmar