Fonden för psykisk hälsa

Fonden för psykisk hälsa (f.d. Psykiatrifonden) är en nationell, ideell skattebefriad fond som grundades 1993 för ändamålet att samla in medel till forskning och motverkande av stigma inom hela det psykiatriska och psykologiska fältet.

Fonden har till uppgift att stödja, organisera och samordna forskning samt främja utvecklande av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder inom psykiatrin.

I samma syfte bedriver och stöder fonden upplysning om psykiatriska forskning, hur vi motverkar stigma samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling. Fondens medel skall inte användas för sådana sjukvårdsuppgifter som åligger stat och kommun.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

5 599 624

Insamlat under 2021 (KR)

2 790 802

Insamlat under 2020 (KR)

1 458 168

BG: 900-7501
PG: 900750-1
Postadress: Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm

Flera medlemmar