KFUM Sverige

KFUM skapar meningsfulla mötesplatser för unga. Det sker genom idrott, scouting, lägergårdar och fritidsgårdar, men även genom sociala projekt, kulturverksamhet och internationella utbyten.

KFUM är en del av två av världens största och äldsta ungdomsrörelser YMCA och YWCA, som idag involverar ca 70 miljoner människor i över 130 länder. Vi har ett stort internationellt engagemang och bedriver utvecklingssamarbete med partners i Kenya, Zambia, Sydafrika Vitryssland, Ukraina, Palestina, Gaza och med African Alliance.

Insamlade medel används där det finns störst behov och förändringskraft. Vi satsar på unga ledare, på att förebygga utanförskap och aktivt inkludera alla barn och ungdomar, samt på att skapa schyssta mötesplatser.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

645 622

Insamlat under 2021 (KR)

958 986

Insamlat under 2020 (KR)

219 023

PG: 901855-7
Besöksadress: Rosengatan 1, 11140 Stockholm

Flera medlemmar