Afrikagrupperna

Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation med medlemmar och givare som arbetar för en rättvis värld. Vi bedriver utvecklingssamarbete i fem länder i södra Afrika; Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe samt stödjer Västsaharas kamp för frihet.

Vi arbetar i länder som är rika på naturtillgångar. Trots detta lever majoriteten av befolkningen i fattigdom. Ingen annan orättvisa är mer provocerande. Därför behövs vår solidaritet som mest här och nu. Vi samarbetar med lokala organisationer. Tillsammans stödjer vi folklig mobilisering, krav på en rättvis resursfördelning och lika rättigheter för alla.

Vi arbetar för rätten till mat, försörjning och goda arbets- och levnadsvillkor. Vi motverkar plundring av Afrikas naturresurser. Vi arbetar för en hållbar utveckling. Vi arbetar för människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Vi motverkar spridningen av hiv, fördomar och diskriminering.

Du som stöttar vårt arbete genom att bli medlem eller skänka en gåva kan förändra liv!

Insamlade medel

Insamlat under 2023 (KR)

10 419 000

Insamlat under 2022 (KR)

8 919 000

Insamlat under 2021 (KR)

10 398 000

Insamlat under 2020 (KR)

8 523 000

PG: 900337-7
Besöksadress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm

Flera medlemmar