Riksförbundet för Rörelseförhindrade Barn och Ungdomar – RBU

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, verkar för barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar och syskon. RBU:s vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Inga barn och unga ska utestängas på grund av sin funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn och behöver samma saker som andra barn, ett samhälle där de är välkomna, kan ta sig fram och vara med. RBU grundades 1955 och har omkring 11 000 medlemmar fördelade på 26 distriktsföreningar och ytterligare ett antal lokalföreningar. Dessa föreningar är vår ryggrad och drivs av engagerade föräldrar.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

2 464 364

Insamlat under 2017 (KR)

4 143 144

Insamlat under 2016 (KR)

2 198 000

Insamlat under 2015 (KR)

3 419 649

Insamlat under 2014 (KR)

5 751 345

Insamlat under 2013 (KR)

5 019 092

Insamlat under 2012 (KR)

1 053 041

Insamlat under 2011 (KR)

3 778 479

BG: 900-0712
PG: 900071-2
Besöksadress: Solna Torg 19, plan 8
Postadress: 171 45 Solna

Flera medlemmar