Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar – RBU

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Alla barn har rätt till en bra barndom. Alla barn har rätt att mötas med kärlek och respekt. Och alla barn har rätt att få möjlighet till att utvecklas. Det kan tyckas vara en självklarhet men för barn med funktionsnedsättning är det inte alltid det.

Trots att FN:s barnkonvention tydligt säger att ”barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor”, utsätts barn i Sverige dagligen för orättvisor. På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Inte förrän det målet har uppnåtts kommer vi att känna oss nöjda.

Insamlade medel

2022 (kr)

2 705 241

2021 (kr)

3 404 434

2020 (kr)

1 965 548

BG: 900-0712
PG: 900071-2
Besöksadress: Solna Torg 19, plan 8
Postadress: 171 45 Solna