Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som sedan 2014, med hjälp av ideella krafter, gratis introducerat barn till programmering och digitalt skapande.

Samtidigt som vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod arbetar vi för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor, samt bidrar till en förståelse för programmering och digitaliseringens roll i samhället.

Kodcentrums ändamål är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod.

Insamlade medel

Insamlat under 2023 (KR)

3 552 716

Insamlat under 2022 (KR)

1 924 203

Insamlat under 2021 (KR)

3 098 678

Magnus Ladulåsgatan 1, Stockholm