Svenska Livräddningssällskapet

Vår nollvision är noll drunknade i Sverige. Svenska Livräddningssällskapet är en ideell förening som ända sedan 1898 arbetat oförtrutet med att informera om säkerhet i och kring vatten.

Vi verkar huvudsakligen inom våra tre stadgeområden; simkunnighet, livräddning och säkerhet. I Sverige har vi en fantastisk natur med fler än 96 000 sjöar och 800 mil strandremsa som vi anser att alla ska kunna njuta av, utan att känna rädsla eller osäkerhet. Genom utbildning och information kan vi möjliggöra att fler barn och vuxna kan ta del av alla de friluftsaktiviteter som Sverige har att erbjuda.

Vi är uppbyggda av 24 länsförbund, spridda över hela landet.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 371 000

Insamlat under 2021 (KR)

1 118 000

Insamlat under 2020 (KR)

1 215 000

BG: 900-2262
PG: 900226-2
Besöksadress: Brovägen 5, 182 76 Stocksund