Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Bland våra medlemmar finns personer med adhd, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. Attention företräder personer med egen diagnos, anhöriga och personal som möter målgruppen inom skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och andra instanser. Attention finns i hela landet i 50 lokalföreningar och har cirka 20 000 medlemmar.

Insamlade medel

2023 (kr)

607 425

2022 (kr)

366 025

2021 (kr)

642 990