Hela Människan

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete.

Med utgångspunkt från de lokala behoven arbetar Hela Människan på drygt 60 platser i Sverige med ca 350 anställda samt många ideellt engagerade människor. Hela Människan har uppdraget att skapa intresse och förutsättningar för ett diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatt livssituation.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

1 881 489

Insamlat under 2020 (KR)

4 319 206

Insamlat under 2019 (KR)

2 859 439

Insamlat under 2018 (KR)

5 911 328

Insamlat under 2017 (KR)

1 845 718

Insamlat under 2016 (KR)

1 682 000

Insamlat under 2015 (KR)

2 092 351

Insamlat under 2014 (KR)

2 154 382

Insamlat under 2013 (KR)

1 996 420

Insamlat under 2012 (KR)

1 999 716

Insamlat under 2011 (KR)

1 987 867

BG: 903-2160
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 167 51 Bromma (Ekumeniska centret i Alvik)