Hela Människan

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete.

Med utgångspunkt från de lokala behoven arbetar Hela Människan på drygt 60 platser i Sverige med ca 350 anställda samt många ideellt engagerade människor. Hela Människan har uppdraget att skapa intresse och förutsättningar för ett diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatt livssituation.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 673 529

Insamlat under 2021 (KR)

1 881 489

Insamlat under 2020 (KR)

4 319 206

BG: 903-2160
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 167 51 Bromma (Ekumeniska centret i Alvik)

Flera medlemmar