Kalmar Stadsmission

I all vår verksamhet vill vi att människor ska kunna se sin situation i nytt ljus och få hjälp att hitta lösningar till mening och sammanhang i livet.

Kalmar Stadsmission är en ideell förening som utifrån en kristen värdegrund vill:

  • vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället skapar/ förstärker utsatthet.
  • som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete.
  • erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.
    uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang.
  • arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

5 372 338

Insamlat under 2021 (KR)

9 506 562

Insamlat under 2020 (KR)

4 271 388

PG: 901138-8
Besöksadress: Wismarsvägen 12, 393 56 KALMAR