Göteborgs Stadsmission

Göteborgs Stadsmission är en idéburen, icke vinstdrivande organisation som värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation.

Göteborgs Stadsmission erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och andra utsatta livssituationer. De erbjuder bland annat öppna mötesplatser för vuxna, barn och familjer, läxhjälp och olika typer av stöd och vägledning. Här finns också möjlighet att få mat och kläder i akuta situationer.

Göteborgs Stadsmission har även flera typer av boenden och erbjuder också olika arbetslivstjänster. Stadsmissionens second hand bedriver flera butiker i och runt Göteborg.

Göteborgs Stadsmission grundades 1952.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

86 060 000

Insamlat under 2021 (KR)

62 399 000

Insamlat under 2020 (KR)

69 197 000

BG: 900-1702
PG: 900170-2
Besöksadress: Stigbergsliden 6, Göteborg

Flera medlemmar