Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Virologi

Virus- och pandemifonden är en ideell organisation vars vision är en frisk värld fri från virussjukdomar. Pandemin har visat vilket underläge vi befinner oss i gällande kunskap om virus. Men också vilken skillnad kunskap faktiskt kan göra för människors hälsa.

Pandemifonden vill stärka svensk forskning om virus, upplysa om virussjukdomars påverkan på samhälle och hälsa, hindra nästa virusorsakade pandemi, och rädda liv. Bakom organisationen står fler än 250 virusforskare i Sverige.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

2 551 868

Insamlat under 2021 (KR)

1 318 858

BG: 900-7485
PG: 900748-5
Swish: 123 900 74 85
802449-7037
Virus-och pandemifonden: c/o Umeå Universitet, Inst För Klinisk Mikrobiologi, 90185 Umeå