Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Idag beräknas det vara ca 500 000 barn.

Maskrosbarn har sedan starten 2005 mött tusentals ungdomar genom lägerverksamhet, coachprogram, ungdomsgårdar, barnombud och stöd online. Ungdomar i stödverksamheten berättar dagligen om missförhållanden och orättvisor de upplever i kontakt med myndigheter. På deras uppdrag bedriver Maskrosbarn därför även ett kunskapshöjande arbete för alla som arbetar med barn i utsatthet samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser från FN och Stiftelsen Allmänna Barnhuset för sitt arbete med barnrätt.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

14 183 564

Insamlat under 2021 (KR)

14 082 820

BG: 5758-9657
Swish: 123 467 34 55
802434-6846
Textilgatan 29, 120 30 Stockholm