Håll Sverige Rent

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Förutom att nedskräpningen skadar djur och miljö, förfular och skapar otrygghet kostar den samhället stora summor varje år.

Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar och eftersom ingen har ansvar för att städa haven ökar mängderna för varje år som går. Om ingenting görs kommer det finnas mer plast än fisk i haven 2050.

Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

11 915 708

Insamlat under 2021 (KR)

12 267 572

Insamlat under 2020 (KR)

12 157 126

PG: 90 02 81-7
Besöksadress: Rosterigränd 4, Stockholm
Postadress: Rosterigränd 4, 117 61 Stockholm

Logotyp 171x180

jpg

Flera medlemmar