SOS Barnbyar

Vi gör allt vi kan för att inget barn ska växa upp ensamt. Utan kärlek. Utan trygghet. Utan respekt. Men idag står världen inför stora utmaningar som driver ännu fler människor in i fattigdom. Från strukturella problem till klimatförändringar och konflikter. Och konsekvenserna är många. De som drabbas hårdast är de redan mest utsatta barnen. Det är dem vi arbetar med – och för.

Vad som började som en rörelse mot institutionell omsorg 1949, har utvecklats från en barnby för ett 70-tal barn utan föräldrar i efterkrigstidens Österrike, till att idag vara en organisation som stärker utsatta barn, ungdomar, familjer och samhällen i 138 länder världen över. Vi söker ständigt nya och innovativa lösningar för att säkra fler barns framtid.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

375 617 000

Insamlat under 2021 (KR)

399 116 993

Insamlat under 2020 (KR)

339 148 000

BG: 900-2031
PG: 900229-6
Besöksadress: Krukmakargatan 37 A