Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är ett av Sveriges största idrottsförbund. Vi är ett breddidrottsförbund som i över 75 år lyft fram motion som en del i vår vardag. Korpens föreningar finns över hela Sverige och totalt kan vi erbjuda våra medlemmar runt 100 olika aktiviteter. Vår roll i idrottsrörelsen handlar i hög grad om att komplettera och bjuda in till inspirerande, roliga och gemensamma motionsaktiviteter.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 754 731

Insamlat under 2021 (KR)

1 350 218

Flera medlemmar