Gambiagrupperna

Gambiagrupperna utgörs av anslutna medlemsgrupper som arbetar för utveckling i Gambia. Huvuduppgiften är att stärka det civila samhället i Gambia, så att människorna där ges möjlighet att påverka sin egen situation.

Detta skall ske genom att stödja byutveckling, främst i de fattigaste delarna av landet med utbildning. Arbetet i Gambia bygger på synen att utbildning är en väg för att nå ut.

Gambiagrupperna arbetar med utvecklingssamarbete med bidrag från olika finansiärer men huvudsakligen med bidrag från Sida. Medlemsgrupperna kan vara sponsorer för arbetet i byar inom programområden i Gambia och ansvarar för insamling av medel till egeninsatser.

 

Insamlade medel

2023 (kr)

337 000

2022 (kr)

388 121

2021 (kr)

249 708

2020 (kr)

332 282

BG: 900-2387
PG: 900238–7
Besöksadress: Gunnarsbovägen 23, 565 32 Mullsjö

Flera medlemmar