En Frisk Generation

Ett samhälle där god och jämlik hälsa för alla barn är en självklarhet

Beroende på hur du växer upp har du olika möjligheter att leva ett långt och friskt liv. Det kan vi ändra på.

Vi bryter trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla barnfamiljer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baseras på prestation, pengar eller färdigheter, där alla kan vara med. Vi gör något konkret genom att erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet.

En Frisk Geneneration erbjuder tre program, familjeprogram, öppna hälsofrämjande aktiviteter och ett skolprogram. Programmen genomförs i partnerskap med lokala föreningslivet, kommuner, regioner och företag som tillsammans vill satsa på ungas hälsa och ett tryggare samhälle.

Insamlade medel

2023 (kr)

5 540 249

2022 (kr)

6 990 581

2021 (kr)

4 887 967

2020 (kr)

2 921 880

Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
PG: 900 755-0
Swish: 123 900 7550
802526-9443

Flera medlemmar