Frälsningsarmén

Frälsningsarméns övergripande målsättning är att förkunna de goda nyheterna om Jesus Kristus och att möta mänskliga behov utan åtskillnad.

Kåren, med dess gudstjänstliv och församlingsverksamhet är den naturliga mötesplatsen och utifrån vilken de flesta verksamheter har sin bas.

Frälsningsarmén startade i östra London 1865 när dess grundare William Booth tillsammans med sin hustru Catherine började arbeta bland fattiga, hemlösa och prostituerade. Deras tidiga insatser var grunden till det breda och omfattande sociala arbete som nu finns i Frälsningsarmén. Det var aldrig deras avsikt att starta en ny kyrka, men det visade sig nödvändigt eftersom de fattiga och utslagna människorna inte kände sig välkomna i de etablerade kyrkorna.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

215 189 553

Insamlat under 2021 (KR)

207 588 124

Insamlat under 2020 (KR)

160 796 798

BG: 900-4805
PG: 900480-5
Besöksadress: Nybrogatan 79 B
Postadress: Box 5090, 102 42 Stockholm

Flera medlemmar