Hjärnfonden

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av hjärnans sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om den friska hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer.

Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att starta eller intensifiera viktig forskning.

Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier.

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten.

Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

293 932 000

Insamlat under 2021 (KR)

235 472 000

Insamlat under 2020 (KR)

260 929 000

BG: 901-1255
PG: 901125-5
Swish:123 901 12 55
Besöksadress: Stora Nygatan 26, 111 27 Stockholm

Flera medlemmar