The Hunger Project

The Hunger Project är en global organisation som finns för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Sedan 1977 har vi mobiliserat människor världen över att gå samman för att få ett slut på världshungern.

The Hunger Project arbetar med grundorsakerna till varför hunger fortfarande är en verklighet för över 800 miljoner människor. Vi vet att hunger handlar om mer än mat – det handlar om människor och deras förutsättningar. Vad som krävs för att avskaffa hunger ser olika ut i olika samhällen. Nyckelfrågan är alltid: Vad saknas idag för att vi ska kunna avskaffa hunger?

Organisationen arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Programmen utgår från samhällsledd utveckling och de tre grundkomponenterna social mobilisering, jämställdhet och samarbete med lokala myndigheter. The Hunger Project Sverige arbetar med informationsspridning, opinion och påverkan samt med insamling till de globala programmen.

Totalt har den globala organisationen ca 380 medarbetare, varav merparten är lokalt anställda i programländerna. Tack vare dem, och 48.000 engagerade lokala volontärer, nåddes 15,8 miljoner människor av verksamheten under 2020.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

15 696 000

Insamlat under 2021 (KR)

19 472 000

Insamlat under 2020 (KR)

21 613 000

BG: 901-99 77
Adress: Stiftelsen The Hunger Project Sverige, Lugnets Allé 1, 120 65 Stockholm

Flera medlemmar