Sverige för UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR är en av världens största humanitära hjälporganisationer.

När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och värmande filtar. UNHCR är på plats vid alla världens stora konflikter och kämpar för flyktingars rättigheter samt skapar lösningar för en trygg framtid.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner i Sverige och arbetar med att samla in pengar samt öka medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som tvingats fly sina hem.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 829 777 384

Insamlat under 2021 (KR)

407 051 019

Insamlat under 2020 (KR)

331 594 643

PG: 90 01 64-5
Besöksadress: The Park Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65, Stockholm

Flera medlemmar