Sverige för UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan och är den organisation som leder och samordnar de internationella insatserna för att skydda och bistå flyktingar. UNHCR är en av världens största humanitära hjälporganisationer.

När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder bland annat nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten. Nästan 7 000 personer arbetar i 125 länder – i flyktingläger, städer och gränsområden – och ansvarar för 33,9 miljoner flyktingars säkerhet och välbefinnande. UNHCR största verksamheter är just nu i Afghanistan, Colombia, Kongo, Mali, Pakistan, Syrien, Jordanien, Libanon, Turkiet och Irak.

Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse och UNHCR samarbetspartner i Sverige, med uppdrag att samla in pengar till organisationens arbete och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

284 370 103

Insamlat under 2017 (KR)

310 935 809

Insamlat under 2016 (KR)

473 071 000

Insamlat under 2015 (KR)

491 900 000

Insamlat under 2014 (KR)

245 400 000

Insamlat under 2013 (KR)

232 500 000

Insamlat under 2012 (KR)

137 170 000

Insamlat under 2011 (KR)

51 075 000

PG: 90 01 64-5
Besöksadress: Linnégatan 18, 114 47 Stockholm

Flera medlemmar