Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är en välkänd och respekterad organisation som arbetar för ett friskare liv. Vi sprider kunskap, påverkar samhället och stöder allergiforskning.

Hos oss samlas människor med allergiska sjukdomar tillsammans med sina anhöriga och andra engagerade för att göra Sverige mer tillgängligt.Förbundets forskningsfond är enda finansiären vars bidrag till 100 % är öronmärkta för astma- och allergiforskning.

Förbundets barnallergifond ger svårt allergisjuka barn en guldkant i tillvaron: miljöombyte för att behandla sitt eksem eller lindra astman, eller åka på läger för att umgås med andra barn i samma situation och för en stund ”glömma” sin sjukdom.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

10 642 396

Insamlat under 2021 (KR)

13 133 013

Insamlat under 2020 (KR)

9 651 943

Forskningsfond: BG: 9000-3740
Forskningsfond: PG: 900374-0
Barnallergifond: BG: 900-9069
Barnallergifond: PG: 900906-9
Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 118 63 Stockholm
Postadress: Box 170 69, 104 62 Stockholm

Flera medlemmar