NRC Flyktinghjälpen Sverige

Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige är en del av den internationella humanitära organisationen Norwegian Refugee Council (NRC) – Stiftelsen Flyktninghjelpen.

Vår organisation är politiskt och religiöst neutral och specialiserad på att hjälpa människor på flykt i krigs- och krisdrabbade områden. För dessa människor arbetar vi med humanitärt hjälparbete, försvarande av rättigheter och rapportering till myndigheter och allmänheten. 

Den svenska verksamheten grundades i december 2016 och insamlingsarbete samt opinionsbildning har bedrivits i Sverige sedan dess. 

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

47 918 873

Postadress: Box 90327, 120 25 Stockholm
Swish: 9005810
BG: 900-5810
PG: 900581-0
802480-0172

Flera medlemmar