Cancerfonden

Tillsammans gör vi skillnad!
Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Vi finansierar varje år fler än 500 forskningsprojekt som alla bär på hopp om att bidra till vår vision: att besegra cancer!

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

975 045 154

Insamlat under 2021 (KR)

911 053 000

Insamlat under 2020 (KR)

869 850 000

BG: 901-9514
PG: 901986-0
Postadress: Cancerfonden, 101 55 Stockholm
Besöksadress: David Bagares gata 5

Flera medlemmar