Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering och påverkansarbete.

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar vi cirka 400 forskningsprojekt.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

773 358 125

Insamlat under 2017 (KR)

807 066 000

Insamlat under 2016 (KR)

688 543 000

Insamlat under 2015 (KR)

607 378 000

Insamlat under 2014 (KR)

598 307 000

Insamlat under 2013 (KR)

504 785 000

Insamlat under 2012 (KR)

503 769 000

Insamlat under 2011 (KR)

407 961 000

BG: 901-9514
PG: 901986-0
Postadress: Cancerfonden, 101 55 Stockholm
Besöksadress: David Bagares gata 5

Flera medlemmar