SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning

SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning är en registrerad insamlingsstiftelse som ska bidra till skapa utbildningar som ger arbete och trygghet.

Vi arbetar med alla människor men fokuserar särskilt på dem som är utanför och riskerar att hamna utanför samhället och de som lever i socioekonomiskt svaga områden.

SIFU utgår från människor kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

Insamlade medel

2023 (kr)

200 000

2022 (kr)

30 000

Flera medlemmar