Örebro Stadsmission

Örebro Stadsmission är en idéburen organisation som vilar på en kristen humanistisk människosyn. Vi verkar för att skapa ett större innanförskap och ett mindre utanförskap. Ett större vi och ett mindre dem.

Vi vill bidra till en varmare känsla i vår gemensamma stad, en stad där vi ser att alla har lika mycket värde. Vi på Örebro Stadsmission tror på att ge människor, både en chans och en andra chans, och vi vill skapa förutsättningarna. Vi driver en organisation där fokus ligger på att skapa förändring, utveckling och gemenskap för människor som, på olika sätt, lever i utsatthet. Det kan vara människor som lever med missbruk, i hemlöshet, med ekonomiska utmaningar och/eller psykisk ohälsa. Vi arbetar också med att integrera de olika världar vi idag lever i genom att vi tillsammans bygger broar, mellan människor och stadsdelar, mellan företag och organisationer och de som befinner sig i arbetslöshet. Vi tror att vår stad mår bättre då, och blir en varmare stad att leva och bo i.

Läs mer på vår hemsida, orebrostadsmission.se.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

5 067 000

Insamlat under 2021 (KR)

5 366 500

Insamlat under 2020 (KR)

4 660 000

BG: 900-5315
PG: 90 05 31-5
Besöksadress: Vasastrand 7, 703 54, Örebro

Flera medlemmar