Barncancerfonden

När Barncancerfonden bildades 1982 dog de flesta barn som insjuknade i barncancer. Efter att ha arbetat i snart fyrtio år med att fler ska överleva klarar sig idag 85%. Med gåvor från privatpersoner och företag finansierar Barncancerfonden cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige.

Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med drygt tre miljarder kronor.

Den direkta kontakten med cancerdrabbade barn och föräldrar sker genom sex regionala barncancerföreningar. Tillsammans kan barncancerföreningarna och Barncancerfonden arbeta effektivt både med direkta insatser på lokal nivå och med övergripande frågor inom forskning och utbildning, råd och stöd samt information.

Vi jobbar varje dag för att bekämpa den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år. I dag dör ett femtiotal barn, två skolklasser, till följd av sin cancer – varje år.

Insamlade medel

2023 (kr)

461 675 459

2022 (kr)

422 631 338

2021 (kr)

504 014 352

2020 (kr)

431 364 910

BG: 902-0900
PG: 902090-0
Besöksadress: c/o Epicenter, Malmskillnadsgatan 44 A Stockholm
Postadress: Box 3426, 103 68 Stockholm

Flera medlemmar