Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden stöttar hjärtsjuka barn, ungdomar och deras familjer.

Det gör vi genom stöd till särskilt drabbade familjer. Vi ordnar läger och mötesplatser för drabbade. Vi stödjer också forskning och utveckling av vården kring medfödda hjärtfel.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

10 285 432

Insamlat under 2021 (KR)

10 109 047

Insamlat under 2020 (KR)

8 261 381

BG: 900-5877
PG: 900587-7
Besöksadress: Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm