Forska Utan Djurförsök

Forska Utan Djurförsök bildades 1964 och är en idéburen forskningsstiftelse vars syfte och ändamål är att stödja forskning som gör det möjligt att ersätta djurförsök med moderna djurfria metoder.

I stiftelsens uppdrag ingår också att sprida information om alternativ till djurförsök till forskare, forskarstudenter, politiker media och allmänheten. Forska Utan Djurförsök var först i Sverige, och en av de första i världen att ge anslag till forskning specifikt inriktad på att ersätta djurförsök med djurfria metoder.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

16 905 210

Insamlat under 2021 (KR)

14 274 010

Insamlat under 2020 (KR)

5 086 191

BG: 907-0905
PG: 90 70 90-5
Swish: 123 907 0905
Besöks- och postadress: Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm

Flera medlemmar